Pracoviská - Ústav nábytku, designu a bydlení


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

442     Ústav nábytku, designu a bydlení
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefón: +420 545 134 169Fax: -- neuvedené --E-mail: nabytek@mendelu.cz
Sekretariát: Ing. Simona Franková