Pracoviště - Ústav nábytku, designu a bydleníHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

442     Ústav nábytku, designu a bydlení
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 169Fax: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.
Sekretariát: Ing. Simona Franková