Pracoviská - Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

923     Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://www.mendelu.cz
Telefón: +420 545 135 100Fax: +420 545 135 100
Sekretariát: -- neuvedené --