Pracoviště - Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizaceHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

923     Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://www.mendelu.cz
Telefon: +420 545 135 100Fax: +420 545 135 100E-mail: int.rec@mendelu.cz
Vedoucí: Mgr. Lukáš Kala, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznam
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznam