Pracoviská - Ústav dřevařských technologií


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

441     Ústav dřevařských technologií
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://is.mendelu.cz/pracoviste/pracoviste.pl?id=50
Telefón: +420 545 134 157Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --