Pracoviská - Referát účelových zařízení


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Referát účelových zařízení
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefón: +420 545 135 032Fax: +420 545 135 032E-mail: vaclav.zdimal@mendelu.cz
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam