Pracoviště - Referát účelových zařízení


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Referát účelových zařízení
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 032Fax: +420 545 135 032E-mail: vaclav.zdimal@mendelu.cz
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam