Pracoviště - Ústav dřevařských technologiíHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

OCHTD|OMTD|OSBZ|OVAPI

Oddělení chemické technologie dřeva
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

Oddělení mechanické technologie dřeva
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

Oddělení staveb na bazi dřeva
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová
Sekretariát: -- neuveden --

Oddělení výrobních aplikací a průmyslového inženýrství
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --