Pracoviská - Ústav managementu


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

112     Ústav managementu
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefón: +420 545 132 501
Fax: +420 545 132 535