Pracoviště - Ústav managementuHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

112     Ústav managementu
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://uma.pef.mendelu.cz/
Telefon: +420 545 132 501Fax: +420 545 132 535
seznam zaměstnancůgarantované předmětyseznam publikací
ProjektyPublikaceBrožura publikacíPřehled vypsaných témat