Pracoviská - Ústav managementu


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

112     Ústav managementu
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://uma.pef.mendelu.cz/
Telefón: +420 545 132 501
Fax: +420 545 132 535E-mail: manage@mendelu.cz
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyProjektyPublikácieZáverečné prácePrehľad vypísaných tém