Pracoviště - Ústav managementu


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

112     Ústav managementu
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 132 501
Fax: +420 545 132 535
Vedoucí: doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.
Sekretariát: Ing. Petra Neumannová