Pracoviště - Ústav zakládání a pěstění lesů


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

426     Ústav zakládání a pěstění lesů
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://ldf.mendelu.cz/uzpl/
Telefon: +420 545 134 123
Fax: -- neuveden --E-mail: nasova@mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Sekretariát: Olga Našová