Pracoviská - Ústav ochrany lesů a myslivosti


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

424     Ústav ochrany lesů a myslivosti
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://uolm.ldf.mendelu.cz
Telefón: +420 545 134 114Fax: -- neuvedené --E-mail: uolm@mendelu.cz
Vedúci: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Sekretariát: Iveta Hrubá
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém