Pracoviště - Ústav ochrany lesů a myslivosti


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

424     Ústav ochrany lesů a myslivosti
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://uolm.ldf.mendelu.cz
Telefon: +420 545 134 114Fax: -- neuveden --E-mail: uolm@mendelu.cz
Vedoucí: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Sekretariát: Iveta Hrubá