Pracoviská - Ústav techniky


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

423     Ústav techniky
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://is.mendelu.cz/pracoviste/pracoviste.pl?id=46
Telefón: +420 545 134 149
Fax: -- neuvedené --
E-mail: neruda@mendelu.cz
Vedúci: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Sekretariát: Lenka Petrášová