Pracoviště - Ústav technikyHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

423     Ústav techniky
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://is.mendelu.cz/pracoviste/pracoviste.pl?id=46
Telefon: +420 545 134 149Fax: -- neuveden --
Sekretariát: Lenka Petrášová
.
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyBrožura publikacíZávěrečné práce