Pracoviská - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

422     Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefón: +420 545 134 083Fax: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Sekretariát: Sylva Dvořáková