Pracoviště - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

422     Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://inldf.mendelu.cz/ldf/ustavy/stavby/ulsm_info.htm
Telefon: +420 545 134 083
Fax: -- neuveden --E-mail: sylva@mendelu.cz
Sekretariát: Sylva Dvořáková