Pracoviská - Ústav jazykových a kulturních studií


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

317     Ústav jazykových a kulturních studií
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://ujks.frrms.mendelu.cz
Telefón: +420 545 136 328Fax: -- neuvedené --E-mail: jazyky@mendelu.cz
Vedúci: Mgr. Pavel Reich, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém