Pracoviská - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

414     Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://ulbdg.ldf.mendelu.cz
Telefón: +420 545 134 042Fax: -- neuvedené --E-mail: ulbdg@mendelu.cz
Vedúci: prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Sekretariát: Radka Ludikovská
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém