Pracoviská - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

414     Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://ulbdg.ldf.mendelu.cz
Telefón: +420 545 134 042
Fax: -- neuvedené --
E-mail: ulbdg@mendelu.cz
Sekretariát: Radka Ludikovská