Pracoviště - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologieHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

414     Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://ulbdg.ldf.mendelu.cz
Telefon: +420 545 134 042
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: Radka Ludikovská
seznam zaměstnancůtelefonní seznam.
PublikaceBrožura publikacíPřehled vypsaných témat