Pracoviská - Ústav geologie a pedologie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

413     Ústav geologie a pedologie
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://ldf.mendelu.cz/ugp/
Telefón: +420 545 134 035Fax: -- neuvedené --E-mail: ugp@mendelu.cz
Vedúci: doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém