Pracoviská - Ústav geologie a pedologie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

413     Ústav geologie a pedologie
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefón: +420 545 134 035Fax: -- neuvedené --E-mail: ugp@mendelu.cz
Zamestnanci
Garantované predmetyTelefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciProjektyBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém