Pracoviská - Ústav matematiky


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

412     Ústav matematiky
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefón: +420 545 134 025Fax: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.
Sekretariát: Dagmar Harazimová