Pracoviště - Ústav matematikyHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

412     Ústav matematiky
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://math.mendelu.cz
Telefon: +420 545 134 025Fax: -- neuveden --
Sekretariát: Dagmar Harazimová