Pracoviská - Ústav podnikové ekonomiky


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

111     Ústav podnikové ekonomiky
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://upe.pef.mendelu.cz/
Telefón: +420 545 132 601
Fax: -- neuvedené --
E-mail: upe@pef.mendelu.cz
Sekretariát: -- neuvedené --