Pracoviská - Ústav podnikové ekonomiky


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

111     Ústav podnikové ekonomiky
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://upe.pef.mendelu.cz/
Telefón: +420 545 132 601Fax: -- neuvedené --E-mail: upe@pef.mendelu.cz
Vedúci: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém