Departments - Faculty of Forestry and Wood TechnologyHelp


All the displayed information about employees is managed by the Personnel Section (HR module of the SAP economic system is a generator of the data). Department information is set by the system integrators at the relevant faculty or department.

DOFFW|IFE|DGP|ÚHÚLAG|DFFPP|DE|DFBDG|DM|IF|DWS|DFPGM|DLM|DFES
DWPT|TRF|CLME|JPTI|TAFFW

491     Deans Office of the Faculty of Forestry and Wood Technology
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://www.ldf.mendelu.cz/
Phone: +420 545 134 001Fax: -- not known --E-mail: dekanldf@mendelu.cz
Head of department: Ing. Petr Pernica
Secretariat: -- not known --
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk
StaffSupervised coursesTelephone directoryProjectsPublicationsPublications brochure


          Study Department
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole) - bud. B - 1. patro
Phone: +420 545 134 005Fax: -- not known --E-mail: -- not known --
Head of department: Ing. Miluše Blechová
Secretariat: -- not known --
seznam zaměstnancůtelefonní seznamseznam publikacítisk
StaffTelephone directoryPublicationsPublications brochure


          Department for Strategy and Development
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole) - bud. B - přízemí
Phone: +420 545 134 190Fax: -- not known --E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          Department of Languages
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole) - bud. B - přízemí
Phone: -- not known --Fax: -- not known --E-mail: -- not known --
Head of department: PhDr. Lenka Řitičková
Secretariat: -- not known --
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk
StaffSupervised coursesTelephone directoryProjectsPublicationsPublications brochure


          ICT and Technical Support Department
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole) - bud. B - přízemí
Phone: +420 545 134 047Fax: -- not known --E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
StaffTelephone directory


          Project management office
Phone: -- not known --Fax: -- not known --E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

471     Department of Forest Ecology
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://uel.ldf.mendelu.cz/
Phone: +420 545 134 180Fax: -- not known --E-mail: uel@mendelu.cz
Head of department: Ing. Jan Světlík, Ph.D.
Secretariat: Kateřina Uherková
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
StaffSupervised coursesTelephone directoryProjectsPublicationsPublications brochureFinal thesesSummary of topics offered


413     Department of Geology and Pedology
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://ldf.mendelu.cz/ugp/
Phone: +420 545 134 035Fax: -- not known --E-mail: ugp@mendelu.cz
Head of department: doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
Secretariat: -- not known --
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
StaffSupervised coursesTelephone directoryProjectsPublicationsPublications brochureFinal thesesSummary of topics offered


429     Department of Forest Management and Applied Geoinformatics
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://uhulag.mendelu.cz
Phone: +420 545 134 015Fax: -- not known --E-mail: ostrizek@mendelu.cz
Head of department: doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Secretariat: Ilona Ostřížková
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
StaffSupervised coursesTelephone directoryProjectsPublicationsPublications brochureFinal thesesSummary of topics offered


421     Department of Forest and Wood Products Economics and Policy
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://uldep.ldf.mendelu.cz
Phone: +420 545 134 070Fax: -- not known --E-mail: uldep@mendelu.cz
Head of department: Ing. Tomáš Pospíšil
Secretariat: -- not known --
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
StaffSupervised coursesTelephone directoryProjectsPublicationsPublications brochureFinal thesesSummary of topics offered


423     Department of Engineering
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://is.mendelu.cz/pracoviste/pracoviste.pl?id=46
Phone: +420 545 134 149Fax: -- not known --E-mail: neruda@mendelu.cz
Head of department: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Secretariat: Lenka Petrášová
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
StaffSupervised coursesTelephone directoryProjectsPublicationsPublications brochureFinal thesesSummary of topics offered


414     Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://ulbdg.ldf.mendelu.cz
Phone: +420 545 134 042Fax: -- not known --E-mail: ulbdg@mendelu.cz
Head of department: prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Secretariat: Radka Ludikovská
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
StaffSupervised coursesTelephone directoryProjectsPublicationsPublications brochureFinal thesesSummary of topics offered


412     Department of Mathematics
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://math.mendelu.cz
Phone: +420 545 134 025Fax: -- not known --E-mail: math@mendelu.cz
Head of department: doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.
Secretariat: -- not known --
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
StaffSupervised coursesTelephone directoryProjectsPublicationsPublications brochureFinal thesesSummary of topics offered


442     Department of Furniture, Design and Habitat
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://www.ustavnabytku.cz
Phone: +420 545 134 169Fax: -- not known --E-mail: nabytek@mendelu.cz
Head of department: doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.
Secretariat: -- not known --
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
StaffSupervised coursesTelephone directoryProjectsPublicationsPublications brochureFinal thesesSummary of topics offered


443     Department of Wood Science and Technology
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://wood.mendelu.cz
Phone: +420 545 134 050Fax: -- not known --E-mail: chal@mendelu.cz
Head of department: prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
Secretariat: Iva Chaloupková
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
StaffSupervised coursesTelephone directoryProjectsPublicationsPublications brochureFinal thesesSummary of topics offered


424     Department of Forest Protection and Wildlife Management
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://uolm.ldf.mendelu.cz
Phone: +420 545 134 114Fax: -- not known --E-mail: uolm@mendelu.cz
Head of department: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Secretariat: Iveta Hrubá
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
StaffSupervised coursesTelephone directoryProjectsPublicationsPublications brochureFinal thesesSummary of topics offered


422     Department of Landscape Management
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://inldf.mendelu.cz/ldf/ustavy/stavby/ulsm_info.htm
Phone: +420 545 134 083Fax: -- not known --E-mail: sylva@mendelu.cz
Head of department: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Secretariat: Sylva Dvořáková
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
StaffSupervised coursesTelephone directoryProjectsPublicationsPublications brochureFinal thesesSummary of topics offered


426     Department of Silviculture
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://ldf.mendelu.cz/uzpl/
Phone: +420 545 134 123Fax: -- not known --E-mail: nasova@mendelu.cz
Head of department: doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Secretariat: Olga Našová, Ing. Petra Skočdopolová
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
StaffSupervised coursesTelephone directoryProjectsPublicationsPublications brochureFinal thesesSummary of topics offered


441     Department of Wood Processing Technologies
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://is.mendelu.cz/pracoviste/pracoviste.pl?id=50
Phone: +420 545 134 157Fax: -- not known --E-mail: -- not known --
Head of department: prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
Secretariat: -- not known --

          Oddělení chemické technologie dřeva
Phone: -- not known --Fax: -- not known --E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          Oddělení mechanické technologie dřeva
Phone: -- not known --Fax: -- not known --E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          Oddělení staveb na bazi dřeva
Phone: -- not known --Fax: -- not known --E-mail: -- not known --
Head of department: doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová
Secretariat: -- not known --

          Oddělení výrobních aplikací a průmyslového inženýrství
Phone: -- not known --Fax: -- not known --E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

478     Testing Room of Furniture
Zemědělská 3, 61300 Brno
Phone: +420 545 134 174Fax: -- not known --E-mail: test.furniture@mendelu.cz
Head of department: Ing. Miroslav Zapletal
Secretariat: -- not known --
seznam zaměstnancůtelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk
StaffTelephone directoryProjectsPublicationsPublications brochure


479     Calibration Laboratory of Measuring Equipment
Zemědělská 3, 61300 Brno
Phone: +420 545 134 161Fax: -- not known --E-mail: karel.janak@mendelu.cz
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
StaffTelephone directory


473     Joinery Products Testing Institute
K Cihelně 304, 76302 Zlín - Louky
Web: http://www.zstv.cz
Phone: +420 770 139 713Fax: -- not known --E-mail: ao209@mendelu.cz
Head of department: Ing. Petr Sláčík
Secretariat: -- not known --
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.
StaffSupervised coursesTelephone directoryProjectsPublicationsPublications brochureFinal theses


494     Training Area of Faculty of Forestry and Wood Technology
Valtická 337, 69144 Lednice
Phone: -- not known --Fax: -- not known --E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --