Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

||
|
|ZF
|
|
ICV

Mendelova univerzita v Brně
Rektorát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
http://www.mendelu.cz
E-mail:
Telefon:
+420 545 131 111
Fax:
+420 545 211 128
  
Rektorka: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Prorektor pro tvůrčí činnost:
Prorektor:
Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů:
doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
Prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost:
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy:
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Kvestor:Ing. Libor Sádlík, DiS.
  
 
 

Lesnická a dřevařská fakulta
Děkanát: Zemědělská 3, 61300 Brno

Web:
E-mail:
Telefon:
+420 545 134 001
 
 
Děkan:
Tajemník:
  
Pracoviště
Zaměstnanci
Orgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznam
Projekty
Pracoviště
Publikace
Brožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětů
Brožura publikacíPřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětů

  

Provozně ekonomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
http://www.pef.mendelu.cz
E-mail:info@pef.mendelu.cz
Telefon:
+420 545 132 701
Fax:
+420 545 132 797
 
 
Děkan:doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Tajemník:
 
 

  

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Děkanát: třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno

Web:
http://www.frrms.mendelu.cz
E-mail:
Telefon:
+420 545 136 306
 
 
Děkan:
Tajemník:
 
 

 
 

Institut celoživotního vzdělávání
Adresa: Zemědělská 5, 61300 Brno

Web:http://www.icv.mendelu.cz
E-mail:czv@mendelu.cz
Telefon:
+420 545 135 006
 
 
Ředitel:Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
Tajemník:
  
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní oddělení
Telefonní seznam
Projekty
PracovištěZaměstnanciOrgányProjekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné prácePřehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětů
PublikaceZávěrečné prácePřehled vypsaných témat