Pracoviská - Lesnická a dřevařská fakulta


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

|ÚEL||ÚHÚLAG|
|
|
ÚLBDG
|
ÚM
|
ÚN
|
ÚND|ÚOLM|ÚTOK|
|KL
|
|

491     Děkanát LDF
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefón: +420 545 134 001
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: Blanka Dobešová

          Studijní oddělení děkanátu LDF
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole) - bud. B - 1. patro
Telefón: +420 545 134 003
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
Oddělení jazykové přípravy
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole) - bud. B - přízemí
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: PhDr. Lenka Řitičková
Sekretariát: -- neuvedené --

471     Ústav ekologie lesa
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://uel.ldf.mendelu.cz/
Telefón: +420 545 134 180Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: Kateřina Uherková
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
Publikácie


413     Ústav geologie a pedologie
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://ldf.mendelu.cz/ugp/
Telefón: +420 545 134 035
Fax: -- neuvedené --
E-mail: ugp@mendelu.cz
Vedúci: doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
Sekretariát: Ing. Zuzana Zapletalová

421     Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefón: +420 545 134 070
Fax: -- neuvedené --E-mail: uldep@mendelu.cz
Sekretariát: Lenka Šafaříková

442     Ústav nábytku, designu a bydlení
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefón: +420 545 134 169Fax: -- neuvedené --E-mail: nabytek@mendelu.cz
Sekretariát: Ing. Simona Franková

424     Ústav ochrany lesů a myslivosti
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefón: +420 545 134 114
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Sekretariát: Iveta Hrubá


426     Ústav zakládání a pěstění lesů
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://ldf.mendelu.cz/uzpl/
Telefón: +420 545 134 123
Fax: -- neuvedené --
E-mail: nasova@mendelu.cz
Vedúci: doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Sekretariát: Olga Našová

478     Zkušebna nábytku
Zemědělská 3, 61300 Brno
Telefón: +420 545 134 174Fax: -- neuvedené --E-mail: test.furniture@mendelu.cz
Vedúci: Ing. Miroslav Zapletal
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácie


479     Kalibrační laboratoř měřicích zařízení
Zemědělská 3, 61300 Brno
Telefón: +420 545 134 161Fax: -- neuvedené --E-mail: karel.janak@mendelu.cz
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
Zamestnanci


494     Výukový areál Lesnické a dřevařské fakulty
Valtická 337, 69144 Lednice
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --