Pracoviská - Lesnická a dřevařská fakulta


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

||
|
|
|
|ÚLBDG|ÚM|ÚN
|
|ÚOLM
|
ÚTOK
|
ÚZPL
ZN
|
KL
|
|

491     Děkanát LDF
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefón: +420 545 134 001
Fax: -- neuvedené --E-mail: dekanldf@mendelu.cz
Sekretariát: Blanka Dobešová


          Studijní oddělení děkanátu LDF
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole) - bud. B - 1. patro
Telefón: +420 545 134 003Fax: -- neuvedené --E-mail: miluse.blechova@mendelu.cz
Vedúci: Ing. Miluše Blechová
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Publikácie
Brožúra publikácií
Publikácie


          
Oddělení jazykové přípravy
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole) - bud. B - přízemí
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: PhDr. Lenka Řitičková
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
ProjektyPublikácie
Brožúra publikácií
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií


471     Ústav ekologie lesa
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://uel.ldf.mendelu.cz/
Telefón: +420 545 134 180
Fax: -- neuvedené --
E-mail: uel@mendelu.cz
Sekretariát: Kateřina Uherková
ZamestnanciGarantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém


413     Ústav geologie a pedologie
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefón: +420 545 134 035
Fax: -- neuvedené --
E-mail: ugp@mendelu.cz
Sekretariát: Ing. Zuzana Zapletalová

429     Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://uhulag.mendelu.cz
Telefón: +420 545 134 015Fax: -- neuvedené --E-mail: ostrizek@mendelu.cz
Vedúci: doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Sekretariát: Ilona Ostřížková


414     Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://ulbdg.ldf.mendelu.cz
Telefón: +420 545 134 042
Fax: -- neuvedené --
E-mail: ulbdg@mendelu.cz
Vedúci: prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Sekretariát: Radka Ludikovská


412     Ústav matematiky
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://math.mendelu.cz
Telefón: +420 545 134 025
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.
Sekretariát: Dagmar Harazimová


424     Ústav ochrany lesů a myslivosti
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://uolm.ldf.mendelu.cz
Telefón: +420 545 134 114Fax: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Sekretariát: Iveta Hrubá
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém


422     Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefón: +420 545 134 083
Fax: -- neuvedené --E-mail: sylva@mendelu.cz
Vedúci: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Sekretariát: Sylva Dvořáková
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikáciíZáverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyBrožúra publikácií


426     Ústav zakládání a pěstění lesů
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://ldf.mendelu.cz/uzpl/
Telefón: +420 545 134 123
Fax: -- neuvedené --E-mail: nasova@mendelu.cz
Sekretariát: Olga Našová

478     Zkušebna nábytku
Zemědělská 3, 61300 Brno
Telefón: +420 545 134 174Fax: -- neuvedené --E-mail: test.furniture@mendelu.cz
Vedúci: Ing. Miroslav Zapletal
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
ProjektyPublikácie
Brožúra publikácií
Telefónny zoznamProjektyPublikácie


479     Kalibrační laboratoř měřicích zařízení
Zemědělská 3, 61300 Brno
Telefón: +420 545 134 161
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

494     Výukový areál Lesnické a dřevařské fakulty
Valtická 337, 69144 Lednice
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --