Pracoviště - Lesnická a dřevařská fakultaHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

DLDF
|
ÚEL||ÚHÚLAG|ÚLDEP
|
ÚT||ÚM
|
|ÚND|ÚOLM
|
ÚTOK
|
ZN
|
KL||VALDF

491     Děkanát LDF
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://www.ldf.mendelu.cz/
Telefon: +420 545 134 001
Fax: -- neuveden --
E-mail: dekanldf@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Petr Pernica
Sekretariát: Blanka Dobešová

          Studijní oddělení děkanátu LDF
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole) - bud. B - 1. patro
Telefon: +420 545 134 003
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůseznam publikací
Brožura publikací


          
Oddělení jazykové přípravy
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole) - bud. B - přízemí
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: PhDr. Lenka Řitičková
Sekretariát: -- neuveden --

471     Ústav ekologie lesa
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://uel.ldf.mendelu.cz/
Telefon: +420 545 134 180
Fax: -- neuveden --
E-mail: uel@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Jan Světlík, Ph.D.
Sekretariát: Kateřina Uherková

413     Ústav geologie a pedologie
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://ldf.mendelu.cz/ugp/
Telefon: +420 545 134 035Fax: -- neuveden --E-mail: ugp@mendelu.cz
Sekretariát: Ing. Zuzana Zapletalová


421     Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 070
Fax: -- neuveden --E-mail: uldep@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Tomáš Pospíšil
Sekretariát: Lenka Šafaříková
seznam zaměstnancůseznam publikací.
Projekty


442     Ústav nábytku, designu a bydlení
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 169
Fax: -- neuveden --E-mail: nabytek@mendelu.cz
Sekretariát: Ing. Simona Franková

443     Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://wood.mendelu.cz
Telefon: +420 545 134 050
Fax: -- neuveden --
E-mail: chal@mendelu.cz
Vedoucí: prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
Sekretariát: Iva Chaloupková

426     Ústav zakládání a pěstění lesů
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 123
Fax: -- neuveden --
E-mail: nasova@mendelu.cz
Sekretariát: Olga Našová

478     Zkušebna nábytku
Zemědělská 3, 61300 Brno
Telefon: +420 545 134 174
Fax: -- neuveden --E-mail: test.furniture@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Miroslav Zapletal
Sekretariát: -- neuveden --

479     Kalibrační laboratoř měřicích zařízení
Zemědělská 3, 61300 Brno
Telefon: +420 545 134 161
Fax: -- neuveden --
E-mail: karel.janak@mendelu.cz
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
Telefonní seznam


473     Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
K Cihelně 304, 76302 Zlín - Louky
Telefon: +420 770 139 713
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: Jana Barcuchová


494     Výukový areál Lesnické a dřevařské fakulty
Valtická 337, 69144 Lednice
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --