Pracoviště - Lesnická a dřevařská fakultaHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

DLDF|ÚEL
|
ÚGP
|
|ÚLDEP||
|
|
||ÚOLM|ÚTOK|ÚZPL
ZN
|
|ZSTV
|
VALDF

491     Děkanát LDF
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://www.ldf.mendelu.cz/
Telefon: +420 545 134 001
Fax: -- neuveden --
E-mail: dekanldf@mendelu.cz
Sekretariát: Blanka Dobešová


          
Studijní oddělení děkanátu LDF
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole) - bud. B - 1. patro
Telefon: +420 545 134 003
Fax: -- neuveden --
E-mail: miluse.blechova@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuveden --

          Oddělení jazykové přípravy
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole) - bud. B - přízemí
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
garantované předmětyseznam projektůseznam publikací
ZaměstnanciGarantované předměty ProjektyBrožura publikací


429     Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 015
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: Ilona Ostřížková

423     Ústav techniky
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 149
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Sekretariát: Lenka Petrášová

414     Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 042
Fax: -- neuveden --
E-mail: ulbdg@mendelu.cz
Sekretariát: Radka Ludikovská
telefonní seznamseznam publikacítisk
ZaměstnanciGarantované předměty ProjektyPublikaceZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


412     Ústav matematiky
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 025
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.
Sekretariát: Dagmar Harazimová

442     Ústav nábytku, designu a bydlení
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 169Fax: -- neuveden --
Sekretariát: Ing. Simona Franková
seznam zaměstnancůseznam projektůseznam publikací
ZaměstnanciZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


443     Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://wood.mendelu.cz
Telefon: +420 545 134 050Fax: -- neuveden --E-mail: chal@mendelu.cz
Sekretariát: Iva Chaloupková
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznam.podprojekty
Závěrečné prácePřehled vypsaných témat


424     Ústav ochrany lesů a myslivosti
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 114Fax: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Sekretariát: Iveta Hrubá

422     Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://inldf.mendelu.cz/ldf/ustavy/stavby/ulsm_info.htm
Telefon: +420 545 134 083Fax: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Sekretariát: Sylva Dvořáková


478     Zkušebna nábytku
Zemědělská 3, 61300 Brno
Telefon: +420 545 134 174
Fax: -- neuveden --
E-mail: test.furniture@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuveden --

479     Kalibrační laboratoř měřicích zařízení
Zemědělská 3, 61300 Brno
Telefon: +420 545 134 161Fax: -- neuveden --E-mail: karel.janak@mendelu.cz
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


473     Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
K Cihelně 304, 76302 Zlín - Louky
Web: http://www.zstv.cz
Telefon: +420 770 139 713
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Petr Sláčík
Sekretariát: Jana Barcuchová

494     Výukový areál Lesnické a dřevařské fakulty
Valtická 337, 69144 Lednice
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --