Pracoviště - Lesnická a dřevařská fakultaHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

DLDF|ÚEL|ÚGP|ÚHÚLAG|ÚLDEP|ÚT|ÚLBDG|ÚM|ÚN|ÚND|ÚOLM|ÚTOK|ÚZPL
ZN|KL|ZSTV|VALDF

491     Děkanát LDF
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://www.ldf.mendelu.cz/
Telefon: +420 545 134 001Fax: -- neuveden --E-mail: dekanldf@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Petr Pernica
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací


          Studijní oddělení děkanátu LDF
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole) - bud. B - 1. patro
Telefon: +420 545 134 005Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Miluše Blechová
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznamseznam publikacítisk
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikací


          Oddělení jazykové přípravy
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole) - bud. B - přízemí
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: PhDr. Lenka Řitičková
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací


471     Ústav ekologie lesa
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://uel.ldf.mendelu.cz/
Telefon: +420 545 134 180Fax: -- neuveden --E-mail: uel@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Jan Světlík, Ph.D.
Sekretariát: Kateřina Uherková
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


413     Ústav geologie a pedologie
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://ldf.mendelu.cz/ugp/
Telefon: +420 545 134 035Fax: -- neuveden --E-mail: ugp@mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


429     Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://uhulag.mendelu.cz
Telefon: +420 545 134 015Fax: -- neuveden --E-mail: ostrizek@mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


421     Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://uldep.ldf.mendelu.cz
Telefon: +420 545 134 070Fax: -- neuveden --E-mail: uldep@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Tomáš Pospíšil
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


423     Ústav techniky
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://is.mendelu.cz/pracoviste/pracoviste.pl?id=46
Telefon: +420 545 134 149Fax: -- neuveden --E-mail: neruda@mendelu.cz
Vedoucí: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Sekretariát: Lenka Petrášová
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


414     Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://ulbdg.ldf.mendelu.cz
Telefon: +420 545 134 042Fax: -- neuveden --E-mail: ulbdg@mendelu.cz
Vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Sekretariát: Radka Ludikovská
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


412     Ústav matematiky
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://math.mendelu.cz
Telefon: +420 545 134 025Fax: -- neuveden --E-mail: math@mendelu.cz
Vedoucí: doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


442     Ústav nábytku, designu a bydlení
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://www.ustavnabytku.cz
Telefon: +420 545 134 169Fax: -- neuveden --E-mail: nabytek@mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


443     Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://wood.mendelu.cz
Telefon: +420 545 134 050Fax: -- neuveden --E-mail: chal@mendelu.cz
Vedoucí: prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


424     Ústav ochrany lesů a myslivosti
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://uolm.ldf.mendelu.cz
Telefon: +420 545 134 114Fax: -- neuveden --E-mail: uolm@mendelu.cz
Vedoucí: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Sekretariát: Iveta Hrubá
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


422     Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://inldf.mendelu.cz/ldf/ustavy/stavby/ulsm_info.htm
Telefon: +420 545 134 083Fax: -- neuveden --E-mail: sylva@mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Sekretariát: Sylva Dvořáková
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


426     Ústav zakládání a pěstění lesů
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://ldf.mendelu.cz/uzpl/
Telefon: +420 545 134 123Fax: -- neuveden --E-mail: nasova@mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


478     Zkušebna nábytku
Zemědělská 3, 61300 Brno
Telefon: +420 545 134 174Fax: -- neuveden --E-mail: test.furniture@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Miroslav Zapletal
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací


479     Kalibrační laboratoř měřicích zařízení
Zemědělská 3, 61300 Brno
Telefon: +420 545 134 161Fax: -- neuveden --E-mail: karel.janak@mendelu.cz
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


473     Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
K Cihelně 304, 76302 Zlín - Louky
Web: http://www.zstv.cz
Telefon: +420 770 139 713Fax: -- neuveden --E-mail: ao209@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Petr Sláčík
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce


494     Výukový areál Lesnické a dřevařské fakulty
Valtická 337, 69144 Lednice
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --