Pracoviště - Lesnická a dřevařská fakulta


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

DLDF|ÚEL|
|
|
|
||ÚM
|
|
ÚND
|
|ÚTOK|
|KL||

491     Děkanát LDF
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://www.ldf.mendelu.cz/
Telefon: +420 545 134 001Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Petr Pernica
Sekretariát: Blanka Dobešová


          Studijní oddělení děkanátu LDF
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole) - bud. B - 1. patro
Telefon: +420 545 134 003
Fax: -- neuveden --
E-mail: miluse.blechova@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Miluše Blechová
Sekretariát: -- neuveden --

          Oddělení jazykové přípravy
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole) - bud. B - přízemí
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: PhDr. Lenka Řitičková
Sekretariát: -- neuveden --

471     Ústav ekologie lesa
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 180
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: Kateřina Uherková

413     Ústav geologie a pedologie
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 035Fax: -- neuveden --E-mail: ugp@mendelu.cz

429     Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://uhulag.mendelu.cz
Telefon: +420 545 134 015Fax: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Sekretariát: Ilona Ostřížková
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikacíZávěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ProjektyPublikaceZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


414     Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://ulbdg.ldf.mendelu.cz
Telefon: +420 545 134 042
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Sekretariát: Radka Ludikovská


412     Ústav matematiky
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 025
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: Dagmar Harazimová

442     Ústav nábytku, designu a bydlení
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 169
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.
Sekretariát: Ing. Simona Franková


426     Ústav zakládání a pěstění lesů
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 123Fax: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Sekretariát: Olga Našová


478     Zkušebna nábytku
Zemědělská 3, 61300 Brno
Telefon: +420 545 134 174Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Miroslav Zapletal
Sekretariát: -- neuveden --

479     Kalibrační laboratoř měřicích zařízení
Zemědělská 3, 61300 Brno
Telefon: +420 545 134 161
Fax: -- neuveden --E-mail: karel.janak@mendelu.cz
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


473     Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
K Cihelně 304, 76302 Zlín - Louky
Telefon: +420 770 139 713Fax: -- neuveden --
Sekretariát: Jana Barcuchová

494     Výukový areál Lesnické a dřevařské fakulty
Valtická 337, 69144 Lednice
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --