Pracoviště - Lesnická a dřevařská fakulta


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

|ÚEL|
|
ÚHÚLAG
|
ÚLDEP
|
ÚT|ÚLBDG
|
|
ÚN|
|
|
|
|
|
|VALDF

491     Děkanát LDF
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://www.ldf.mendelu.cz/
Telefon: +420 545 134 001
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Petr Pernica
Sekretariát: Blanka Dobešová

          
Studijní oddělení děkanátu LDF
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole) - bud. B - 1. patro
Telefon: +420 545 134 003
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
Oddělení jazykové přípravy
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole) - bud. B - přízemí
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

471     Ústav ekologie lesa
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://uel.ldf.mendelu.cz/
Telefon: +420 545 134 180
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: Kateřina Uherková

442     Ústav nábytku, designu a bydlení
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 169
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: Ing. Simona Franková

424     Ústav ochrany lesů a myslivosti
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://uolm.ldf.mendelu.cz
Telefon: +420 545 134 114Fax: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Sekretariát: Iveta Hrubá


422     Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 083
Fax: -- neuveden --E-mail: sylva@mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Sekretariát: Sylva Dvořáková
ZaměstnanciGarantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Garantované předměty


426     Ústav zakládání a pěstění lesů
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://ldf.mendelu.cz/uzpl/
Telefon: +420 545 134 123
Fax: -- neuveden --
E-mail: nasova@mendelu.cz
Sekretariát: Olga Našová
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Garantované předměty ProjektyPublikaceZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


478     Zkušebna nábytku
Zemědělská 3, 61300 Brno
Telefon: +420 545 134 174
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

479     Kalibrační laboratoř měřicích zařízení
Zemědělská 3, 61300 Brno
Telefon: +420 545 134 161
Fax: -- neuveden --
E-mail: karel.janak@mendelu.cz
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


473     Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
K Cihelně 304, 76302 Zlín - Louky
Telefon: +420 770 139 713
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: Jana Barcuchová
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
ZaměstnanciProjekty


494     Výukový areál Lesnické a dřevařské fakulty
Valtická 337, 69144 Lednice
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --