Pracoviště - Lesnická a dřevařská fakultaHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

|||ÚHÚLAG
|
ÚLDEP||
|
|||ÚOLM|
|
ÚZPL
ZN|
|
ZSTV
|
VALDF

491     Děkanát LDF
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 001Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Petr Pernica
Sekretariát: Blanka Dobešová

          
Studijní oddělení děkanátu LDF
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole) - bud. B - 1. patro
Telefon: +420 545 134 003
Fax: -- neuveden --E-mail: miluse.blechova@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuveden --
telefonní seznamseznam publikacítisk
Brožura publikací


          
Oddělení jazykové přípravy
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole) - bud. B - přízemí
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


471     Ústav ekologie lesa
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 180
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Jan Světlík, Ph.D.
Sekretariát: Kateřina Uherková

423     Ústav techniky
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://is.mendelu.cz/pracoviste/pracoviste.pl?id=46
Telefon: +420 545 134 149Fax: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Sekretariát: Lenka Petrášová


414     Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://ulbdg.ldf.mendelu.cz
Telefon: +420 545 134 042
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: Radka Ludikovská

442     Ústav nábytku, designu a bydlení
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 169
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.
Sekretariát: Ing. Simona Franková
garantované předmětytelefonní seznam.
Garantované předměty ProjektyPublikaceBrožura publikacíPřehled vypsaných témat


443     Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://wood.mendelu.cz
Telefon: +420 545 134 050
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
Sekretariát: Iva Chaloupková

478     Zkušebna nábytku
Zemědělská 3, 61300 Brno
Telefon: +420 545 134 174
Fax: -- neuveden --
E-mail: test.furniture@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuveden --

479     Kalibrační laboratoř měřicích zařízení
Zemědělská 3, 61300 Brno
Telefon: +420 545 134 161
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnanců
Telefonní seznam


473     Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
K Cihelně 304, 76302 Zlín - Louky
Telefon: +420 770 139 713
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: Jana Barcuchová

494     Výukový areál Lesnické a dřevařské fakulty
Valtická 337, 69144 Lednice
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --