Pracoviská - Lesnická a dřevařská fakulta


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

DLDF||ÚGP
|
ÚHÚLAG
|
ÚLDEP
|
|
ÚLBDG
|
ÚM||
|
|
|
|
KL
|
ZSTV|

491     Děkanát LDF
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://www.ldf.mendelu.cz/
Telefón: +420 545 134 001
Fax: -- neuvedené --E-mail: dekanldf@mendelu.cz
Vedúci: Ing. Petr Pernica
Sekretariát: Blanka Dobešová


          
Studijní oddělení děkanátu LDF
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole) - bud. B - 1. patro
Telefón: +420 545 134 003
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          Oddělení jazykové přípravy
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole) - bud. B - přízemí
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: PhDr. Lenka Řitičková
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
ProjektyPublikácieBrožúra publikácií
Telefónny zoznamProjektyPublikácie


471     Ústav ekologie lesa
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://uel.ldf.mendelu.cz/
Telefón: +420 545 134 180
Fax: -- neuvedené --
E-mail: uel@mendelu.cz
Vedúci: Ing. Jan Světlík, Ph.D.
Sekretariát: Kateřina Uherková


413     Ústav geologie a pedologie
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://ldf.mendelu.cz/ugp/
Telefón: +420 545 134 035
Fax: -- neuvedené --
E-mail: ugp@mendelu.cz
Vedúci: doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.

429     Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://uhulag.mendelu.cz
Telefón: +420 545 134 015Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: Ilona Ostřížková

421     Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://uldep.ldf.mendelu.cz
Telefón: +420 545 134 070
Fax: -- neuvedené --
E-mail: uldep@mendelu.cz
Sekretariát: Lenka Šafaříková

414     Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://ulbdg.ldf.mendelu.cz
Telefón: +420 545 134 042
Fax: -- neuvedené --
E-mail: ulbdg@mendelu.cz
Vedúci: prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Sekretariát: Radka Ludikovská

443     Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://wood.mendelu.cz
Telefón: +420 545 134 050Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: Iva Chaloupková

424     Ústav ochrany lesů a myslivosti
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefón: +420 545 134 114
Fax: -- neuvedené --
E-mail: uolm@mendelu.cz
Sekretariát: Iveta Hrubá
ZamestnanciGarantované predmety
Telefónny zoznam
ProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


422     Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefón: +420 545 134 083
Fax: -- neuvedené --
E-mail: sylva@mendelu.cz
Vedúci: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Sekretariát: Sylva Dvořáková
ZamestnanciGarantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikáciíZáverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Garantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce


426     Ústav zakládání a pěstění lesů
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://ldf.mendelu.cz/uzpl/
Telefón: +420 545 134 123
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Sekretariát: Olga Našová


478     Zkušebna nábytku
Zemědělská 3, 61300 Brno
Telefón: +420 545 134 174
Fax: -- neuvedené --E-mail: test.furniture@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuvedené --

479     Kalibrační laboratoř měřicích zařízení
Zemědělská 3, 61300 Brno
Telefón: +420 545 134 161
Fax: -- neuvedené --
E-mail: karel.janak@mendelu.cz
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

473     Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
K Cihelně 304, 76302 Zlín - Louky
Telefón: +420 770 139 713
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Petr Sláčík
Sekretariát: Jana Barcuchová

494     Výukový areál Lesnické a dřevařské fakulty
Valtická 337, 69144 Lednice
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --