Pracoviská - Děkanát AF


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

291     Děkanát AF
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C
Web: http://www.af.mendelu.cz
Telefón: +420 545 133 001
Fax: +420 545 212 044E-mail: agro@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuvedené --