Pracoviště - Děkanát AF


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

291     Děkanát AF
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C
Web: http://www.af.mendelu.cz
Telefon: +420 545 133 001Fax: +420 545 212 044E-mail: agro@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuveden --