Pracoviská - Děkanát AF


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

OVV|SO

Oddělení vnějších vztahů
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Bc. Romana Jalůvková
Sekretariát: -- neuvedené --


Studijní oddělení AF
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Telefón: +420 545 133 008
Fax: +420 545 212 044E-mail: agro@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií