Pracoviště - Děkanát AFHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

|
SO

Oddělení vnějších vztahů
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Bc. Romana Jalůvková
Sekretariát: -- neuveden --

Studijní oddělení AF
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Web: http://ipm.af.mendelu.cz/cz/studium
Telefon: +420 545 133 008
Fax: +420 545 212 044
Vedoucí: Ing. Simona Viktorinová
Sekretariát: -- neuveden --