Departments - Department of Chemistry and BiochemistryHelp


All the displayed information about employees is managed by the Personnel Section (HR module of the SAP economic system is a generator of the data). Department information is set by the system integrators at the relevant faculty or department.

239     Department of Chemistry and Biochemistry
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova D
Web: http://af.mendelu.cz/239
Phone: +420 545 133 275Fax: -- not known --E-mail: chemie@mendelu.cz
Head of department: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Secretariat: Gabriela Smejkalová
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
StaffSupervised coursesTelephone directoryProjectsPublicationsPublications brochureFinal thesesSummary of topics offered