Pracoviská - Ústav chemie a biochemie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

239     Ústav chemie a biochemie
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova D
Telefón: +420 545 133 275
Fax: -- neuvedené --
E-mail: chemie@mendelu.cz
Vedúci: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Sekretariát: Gabriela Smejkalová