Pracoviská - Odbor řízení lidských zdrojů


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

927     Odbor řízení lidských zdrojů
Zemědělská 1665/1, 61300 Brno
Web: http://orlz.mendelu.cz/
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: JUDr. Lenka Povolná
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam