Pracoviště - Ústav chovu a šlechtění zvířatHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

235     Ústav chovu a šlechtění zvířat
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A
Web: http://af.mendelu.cz/235
Telefon: +420 545 133 207
Fax: +420 545 133 328
E-mail: radek.filipcik@mendelu.cz