Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

|
|
|
PEF||FRRMS
|
ICV

Mendelova univerzita v Brně
Rektorát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:http://www.mendelu.cz
E-mail:
Telefón:
+420 545 131 111
Fax:
+420 545 211 128
 
 
Rektorka:
Prorektor:
Prorektor:prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Prorektorka:
Prorektor:
Prorektorka:
Kvestor:Ing. Libor Sádlík, DiS.
 
 
  

Lesnická a dřevařská fakulta
Dekanát: Zemědělská 3, 61300 Brno

Web:http://www.ldf.mendelu.cz
E-mail:
Telefón:
+420 545 134 001
 
 
Dekan:prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Tajomník:Ing. Petr Pernica
 
 
 
 

Provozně ekonomická fakulta
Dekanát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
E-mail:info@pef.mendelu.cz
Telefón:
+420 545 132 701
Fax:+420 545 132 797
 
 
Dekan:doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Tajomník:
 
 
PracoviskáZamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
ZamestnanciKontaktné oddelenieTelefónny zoznam
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práceBrožúra Katalóg predmetov

  

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Dekanát: třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno

Web:
E-mail:
Telefón:+420 545 136 306
  
Dekan:Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Tajomník:
Ing. Martin Čada