PracovištěHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

MENDELU
|
AF|LDF||
|
|

MENDELUMendelova univerzita v Brně
Rektorát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:http://www.mendelu.cz
E-mail:
Telefon:+420 545 131 111
Fax:
+420 545 211 128
 
 
Rektorka: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Prorektor pro tvůrčí činnost:prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Prorektor:
Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů:
doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
Prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost:
Prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy:
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Kvestor:
  

 
 

afAgronomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C

Web:
E-mail:agro@mendelu.cz
Telefon:
+420 545 133 001
Fax:
+420 545 212 044
 
 
Děkan:
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Tajemnice:Ing. Jacqueline Vochozková
  
 
 

Lesnická a dřevařská fakulta
Lesnická a dřevařská fakulta
Děkanát: Zemědělská 3, 61300 Brno

Web:
http://www.ldf.mendelu.cz
E-mail:info.ldf@mendelu.cz
Telefon:+420 545 134 001
 
 
Děkan:prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Tajemník:
 
 
seznam pracovišťtelefonní seznam
PracovištěZaměstnanciKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
seznam publikací.podprojekty
Brožura publikací

 
 

pef
Provozně ekonomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
E-mail:
Telefon:
+420 545 132 701
Fax:
+420 545 132 797
 
 
Děkan:doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Tajemník:Ing. Jaroslav Pakosta, LL.M.
 
 
 
 

Zahradnická fakultaZahradnická fakulta
Děkanát: Valtická 337, 69144 Lednice

Web:
http://www.zf.mendelu.cz
E-mail:
info@zf.mendelu.cz
Telefon:
+420 519 367 211
 
 
Děkanka:
doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Tajemnice:Ing. Eva Spěváková
 
 
orgány pracovištětelefonní seznamseznam projektů
ZaměstnanciOrgányTelefonní seznam
.tisk
Brožura publikacíPřehled vypsaných témat

 
 

frrms
icv