Pracoviská - Provozně ekonomická fakulta


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

DPEF
|
ÚE|ÚF|ÚI|ÚMA
|
||ÚPHV|ÚSO||VYZC

          
          
Zahraniční oddělení
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Silvie Ryšavá
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Zamestnanci


          
Oddělení Public Relations
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Silvie Ryšavá

          
Tajemník
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Silvie Ryšavá
ZamestnanciTelefónny zoznam
Zamestnanci


          
Sekretariát děkana
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Silvie Ryšavá
Zamestnanci
Telefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          Oddělení systémové integrace
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Silvie Ryšavá

          
Oddělení koncepce a odborného růstu
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Silvie Ryšavá

          Oddělení stipendií a poplatků
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Silvie Ryšavá

110     Ústav ekonomie
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://ue.pef.mendelu.cz/
Telefón: +420 545 132 504
Fax: +420 545 132 549
Vedúci: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Sekretariát: Bc. et Bc. Aneta Haluzová

118     Ústav financí
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefón: +420 545 132 450
Fax: +420 545 132 450
Vedúci: doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Sekretariát: Irena Marečková

117     Ústav práva a humanitních věd
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefón: +420 545 132 204
Fax: +420 545 132 260
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --


114     Ústav účetnictví a daní
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefón: +420 545 132 303
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Sekretariát: Irena Ortcikrová

172     Výzkumné centrum
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://vyzc.pef.mendelu.cz
Telefón: +420 545 132 604, +420 545 132 605
Fax: +420 545 132 645
E-mail: vyzc@pef.mendelu.cz
Sekretariát: -- neuvedené --