Pracoviská - Provozně ekonomická fakulta


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

DPEF|ÚE|ÚF|ÚI|ÚMA|ÚMO|ÚPE|ÚPHV|ÚSO|ÚÚD|VYZC

191     Děkanát PEF
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://is.mendelu.cz/pracoviste/pracoviste.pl?id=13
Telefón: +420 545 132 701Fax: -- neuvedené --E-mail: info@pef.mendelu.cz
Vedúci: Ing. Jaroslav Pakosta, LLM
Sekretariát: Silvie Ryšavá
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce


          Studijní oddělení
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://is.mendelu.cz/pracoviste/stud_odd.pl?fakulta=2;
Telefón: +420 545 132 727Fax: -- neuvedené --E-mail: studijni@pef.mendelu.cz
Vedúci: Ing. Petra Křupalová
Sekretariát: Silvie Ryšavá
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií


          Zahraniční oddělení
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Silvie Ryšavá
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          Oddělení Public Relations
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Silvie Ryšavá
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          Tajemník
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Silvie Ryšavá
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          Sekretariát děkana
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Silvie Ryšavá
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          Oddělení systémové integrace
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Silvie Ryšavá
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          Oddělení koncepce a odborného růstu
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Silvie Ryšavá
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          Oddělení stipendií a poplatků
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Silvie Ryšavá
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


110     Ústav ekonomie
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://ue.pef.mendelu.cz/
Telefón: +420 545 132 504Fax: +420 545 132 549E-mail: econom@mendelu.cz
Vedúci: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Sekretariát: Bc. et Bc. Aneta Haluzová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


118     Ústav financí
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://www.pef.mendelu.cz/uf
Telefón: +420 545 132 450Fax: +420 545 132 450E-mail: finance@mendelu.cz
Vedúci: doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Sekretariát: Irena Marečková
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


116     Ústav informatiky
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://informatika.mendelu.cz/
Telefón: +420 545 132 201Fax: +420 545 132 245E-mail: cyril.klimes@mendelu.cz
Vedúci: prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Sekretariát: Blanka Krejčí
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


112     Ústav managementu
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://uma.pef.mendelu.cz/
Telefón: +420 545 132 501Fax: +420 545 132 535E-mail: manage@mendelu.cz
Vedúci: doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.
Sekretariát: Ing. Petra Neumannová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce


115     Ústav marketingu a obchodu
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://www.pef.mendelu.cz/umo
Telefón: +420 545 132 301Fax: -- neuvedené --E-mail: market@mendelu.cz
Vedúci: doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.
Sekretariát: Olga Vondrová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


111     Ústav podnikové ekonomiky
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://upe.pef.mendelu.cz/
Telefón: +420 545 132 601Fax: -- neuvedené --E-mail: upe@pef.mendelu.cz
Vedúci: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


117     Ústav práva a humanitních věd
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://up.pef.mendelu.cz/
Telefón: +420 545 132 204Fax: +420 545 132 260E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


113     Ústav statistiky a operačního výzkumu
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://uso.pef.mendelu.cz/
Telefón: +420 545 132 401Fax: +420 545 132 420E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce


114     Ústav účetnictví a daní
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://uud.pef.mendelu.cz
Telefón: +420 545 132 303Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Sekretariát: Irena Ortcikrová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


172     Výzkumné centrum
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://vyzc.pef.mendelu.cz
Telefón: +420 545 132 604, +420 545 132 605Fax: +420 545 132 645E-mail: vyzc@pef.mendelu.cz
Vedúci: Ing. Hana Vránová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií