Pracoviště - Provozně ekonomická fakultaHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

DPEF|ÚE|ÚF|ÚI|ÚMA|ÚMO|ÚPE|ÚPHV|ÚSO|ÚÚD|VYZC

191     Děkanát PEF
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://is.mendelu.cz/pracoviste/pracoviste.pl?id=13
Telefon: +420 545 132 701Fax: -- neuveden --E-mail: info@pef.mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Jaroslav Pakosta, LLM
Sekretariát: Silvie Ryšavá
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce


          Studijní oddělení
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://is.mendelu.cz/pracoviste/stud_odd.pl?fakulta=2;
Telefon: +420 545 132 727Fax: -- neuveden --E-mail: studijni@pef.mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Petra Křupalová
Sekretariát: Silvie Ryšavá
seznam zaměstnancůtelefonní seznamseznam publikacítisk
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikací


          Zahraniční oddělení
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Silvie Ryšavá
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          Oddělení Public Relations
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Silvie Ryšavá
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          Tajemník
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Silvie Ryšavá
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          Sekretariát děkana
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Silvie Ryšavá
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          Oddělení systémové integrace
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Silvie Ryšavá
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          Oddělení koncepce a odborného růstu
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Silvie Ryšavá
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          Oddělení stipendií a poplatků
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Silvie Ryšavá
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


110     Ústav ekonomie
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://ue.pef.mendelu.cz/
Telefon: +420 545 132 504Fax: +420 545 132 549E-mail: econom@mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Sekretariát: Bc. et Bc. Aneta Haluzová
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


118     Ústav financí
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://www.pef.mendelu.cz/uf
Telefon: +420 545 132 450Fax: +420 545 132 450E-mail: finance@mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Sekretariát: Irena Marečková
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


116     Ústav informatiky
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://informatika.mendelu.cz/
Telefon: +420 545 132 201Fax: +420 545 132 245E-mail: cyril.klimes@mendelu.cz
Vedoucí: prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Sekretariát: Blanka Krejčí
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


112     Ústav managementu
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://uma.pef.mendelu.cz/
Telefon: +420 545 132 501Fax: +420 545 132 535E-mail: manage@mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.
Sekretariát: Ing. Petra Neumannová
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


115     Ústav marketingu a obchodu
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://www.pef.mendelu.cz/umo
Telefon: +420 545 132 301Fax: -- neuveden --E-mail: market@mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.
Sekretariát: Olga Vondrová
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


111     Ústav podnikové ekonomiky
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://upe.pef.mendelu.cz/
Telefon: +420 545 132 601Fax: -- neuveden --E-mail: upe@pef.mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


117     Ústav práva a humanitních věd
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://up.pef.mendelu.cz/
Telefon: +420 545 132 204Fax: +420 545 132 260E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


113     Ústav statistiky a operačního výzkumu
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://uso.pef.mendelu.cz/
Telefon: +420 545 132 401Fax: +420 545 132 420E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


114     Ústav účetnictví a daní
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://uud.pef.mendelu.cz
Telefon: +420 545 132 303Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Sekretariát: Irena Ortcikrová
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


172     Výzkumné centrum
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://vyzc.pef.mendelu.cz
Telefon: +420 545 132 604, +420 545 132 605Fax: +420 545 132 645E-mail: vyzc@pef.mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Hana Vránová
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací