Pracoviště - Provozně ekonomická fakultaHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

DPEF|ÚE|
|
|
ÚMA
|
|
ÚPE
|
ÚPHV
|
|ÚÚD|

191     Děkanát PEF
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://is.mendelu.cz/pracoviste/pracoviste.pl?id=13
Telefon: +420 545 132 701Fax: -- neuveden --E-mail: info@pef.mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Jaroslav Pakosta, LLM
Sekretariát: Silvie Ryšavá


          Studijní oddělení
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://is.mendelu.cz/pracoviste/stud_odd.pl?fakulta=2;
Telefon: +420 545 132 727
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Petra Křupalová
Sekretariát: Silvie Ryšavá


          
Zahraniční oddělení
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Silvie Ryšavá

          
Oddělení Public Relations
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Silvie Ryšavá
telefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          
Tajemník
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Silvie Ryšavá

          Sekretariát děkana
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Silvie Ryšavá

          Oddělení systémové integrace
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Silvie Ryšavá

          
Oddělení koncepce a odborného růstu
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Silvie Ryšavá

          
Oddělení stipendií a poplatků
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Silvie Ryšavá

110     Ústav ekonomie
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 132 504
Fax: +420 545 132 549
Vedoucí: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Sekretariát: Bc. Lucie Hrabalová

117     Ústav práva a humanitních věd
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://up.pef.mendelu.cz/
Telefon: +420 545 132 204Fax: +420 545 132 260E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --

114     Ústav účetnictví a daní
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://uud.pef.mendelu.cz
Telefon: +420 545 132 303
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: Irena Ortcikrová

172     Výzkumné centrum
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://vyzc.pef.mendelu.cz
Telefon: +420 545 132 604, +420 545 132 605
Fax: +420 545 132 645
Vedoucí: Ing. Hana Vránová
Sekretariát: -- neuveden --
telefonní seznamseznam publikacítisk
Telefonní seznam