Pracoviště - Provozně ekonomická fakulta


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

|
ÚE|ÚF|ÚI|ÚMA
|
ÚMO
|
|
|
ÚSO||

          
Studijní oddělení
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 132 727
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Petra Křupalová
Sekretariát: Silvie Ryšavá

          
Zahraniční oddělení
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Silvie Ryšavá

          
Oddělení Public Relations
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Silvie Ryšavá


          
Tajemník
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Silvie Ryšavá

          
Sekretariát děkana
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Silvie Ryšavá

          
Oddělení systémové integrace
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Silvie Ryšavá

          
Oddělení koncepce a odborného růstu
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Silvie Ryšavá
ZaměstnanciTelefonní seznam
Zaměstnanci


          
Oddělení stipendií a poplatků
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Silvie Ryšavá

112     Ústav managementu
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 132 501
Fax: +420 545 132 535
E-mail: manage@mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.

115     Ústav marketingu a obchodu
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://www.pef.mendelu.cz/umo
Telefon: +420 545 132 301Fax: -- neuveden --
Sekretariát: Olga Vondrová

111     Ústav podnikové ekonomiky
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://upe.pef.mendelu.cz/
Telefon: +420 545 132 601
Fax: -- neuveden --
E-mail: upe@pef.mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ProjektyPublikaceBrožura publikacíPřehled vypsaných témat


117     Ústav práva a humanitních věd
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 132 204
Fax: +420 545 132 260
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

172     Výzkumné centrum
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://vyzc.pef.mendelu.cz
Telefon: +420 545 132 604, +420 545 132 605Fax: +420 545 132 645
Vedoucí: Ing. Hana Vránová
Sekretariát: -- neuveden --