Pracoviště - Provozně ekonomická fakulta


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

|ÚE
|
ÚF|||ÚMO
|
|ÚPHV|ÚSO
|
ÚÚD|VYZC

191     Děkanát PEF
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://is.mendelu.cz/pracoviste/pracoviste.pl?id=13
Telefon: +420 545 132 701
Fax: -- neuveden --
E-mail: info@pef.mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Jaroslav Pakosta, LLM
Sekretariát: Silvie Ryšavá

          
Studijní oddělení
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://is.mendelu.cz/pracoviste/stud_odd.pl?fakulta=2;
Telefon: +420 545 132 727
Fax: -- neuveden --
E-mail: studijni@pef.mendelu.cz
Sekretariát: Silvie Ryšavá

          
Zahraniční oddělení
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Silvie Ryšavá
Zaměstnanci
Telefonní seznam


          
Oddělení Public Relations
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Silvie Ryšavá

          
Tajemník
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Silvie Ryšavá


          
Sekretariát děkana
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Silvie Ryšavá

          
Oddělení systémové integrace
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Silvie Ryšavá

          
Oddělení koncepce a odborného růstu
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Silvie Ryšavá
ZaměstnanciTelefonní seznam
Telefonní seznam


          
Oddělení stipendií a poplatků
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Silvie Ryšavá

116     Ústav informatiky
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 132 201
Fax: +420 545 132 245
E-mail: cyril.klimes@mendelu.cz
Vedoucí: prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Sekretariát: Blanka Krejčí

112     Ústav managementu
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 132 501Fax: +420 545 132 535
Vedoucí: doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.


115     Ústav marketingu a obchodu
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 132 301Fax: -- neuveden --E-mail: market@mendelu.cz
Sekretariát: Olga Vondrová

117     Ústav práva a humanitních věd
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 132 204
Fax: +420 545 132 260
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --


172     Výzkumné centrum
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 132 604, +420 545 132 605
Fax: +420 545 132 645
Vedoucí: Ing. Hana Vránová
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Telefonní seznamPublikaceBrožura publikací