Pracoviská - Ústav technologie potravin


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

234     Ústav technologie potravin
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova M, N
Telefón: +420 545 133 190, +420 545 133 340Fax: +420 545 133 190E-mail: tomas.gregor@mendelu.cz
Vedúci: doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D.
Sekretariát: Dagmar Sixtová
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikáciíZáverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Záverečné prácePrehľad vypísaných tém