Pracoviská - Ústav technologie potravin


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

234     Ústav technologie potravin
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova M, N
Web: http://af.mendelu.cz/234
Telefón: +420 545 133 190, +420 545 133 340
Fax: +420 545 133 190
E-mail: tomas.gregor@mendelu.cz
Sekretariát: Dagmar Sixtová