Pracoviště - Ústav technologie potravinHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

234     Ústav technologie potravin
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova M, N
Web: http://af.mendelu.cz/234
Telefon: +420 545 133 190, +420 545 133 340
Fax: +420 545 133 190
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D.
Sekretariát: Dagmar Sixtová