Pracoviská - Ústav techniky a automobilové dopravy


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

228     Ústav techniky a automobilové dopravy
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova J, R
Telefón: +420 545 132 118
Fax: +420 545 132 118
Vedúci: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Sekretariát: Martina Michalíková