Pracoviště - Ústav techniky a automobilové dopravyHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

228     Ústav techniky a automobilové dopravy
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova J, R
Web: http://af.mendelu.cz/228
Telefon: +420 545 132 118Fax: +420 545 132 118
Vedoucí: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Sekretariát: Martina Michalíková
seznam zaměstnancůgarantované předmětytiskpodprojekty
Garantované předměty Telefonní seznamZávěrečné prácePřehled vypsaných témat